Portfolio van websites

sandracatsburg.nl

sandracatsburgmeubels.nl

ushimeditatiekussens.nl

cissyvanderwel.nl

concordiastraat68.nl

singingwalls.nl

saschaschalken.nl
Dit is een voorbeeld van een Basic Website.

denieuweijstijd.nl

staalwerkplaats.nl
Bij deze website heb ik vooral geholpen om de website te voorzien van goede navigatie en heldere basis om verder te bouwen.

singingbody.nl
Deze website heb ik up-to-date helpen maken met een nieuwe header en voorpagina. Ook is de (menu)structuur aangepast.

Ben je van plan om een website te laten bouwen? Download de checklist voor een goede voorbereiding.